THOMAS LILJEHOLM

TONSÄTTARE


”En minutiös musikalisk kalligrafi omskriver hela Liljeholms komponerande där mikrohändelser sammanfogar en större musikalisk ritning med en nästan upprymd uppmärksamhet för den enskilda rörelsen i klanger och färger."                                               

         Guido Zeccola